Suché(cementové) zmesy

Interiér plus

Interiér plus

Použitie: Určená je na spevňovanie povrchov a úpravu podláh stien, vyrovnanie menších nerovností, lepenie obkladov a dlažieb s nízkym zaťažením - keramických, betónových, kamenných a tehlových v interiéry. Upevňovanie armovacích prvkov a armovanie v interiéry. Malta sa nanáša na pripravený podklad zubovou stierkou podľa rovinnosti, typu obkladu a dlažby 3mm resp. 6mm. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané.
Obklad a dlažba

Obklad a dlažba

Použitie: Používa sa na spevňovanie povrchovej úpravy podláh a stien z keramických a belnínových obkladov, dlažieb a príslušných ukončovacích výrobkov vo vnútorných priestoroch.Lepiaca malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,22-0,24 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané.
Flexibilné

Flexibilné

Použitie: Určené je na lepenie obkladov a dlažieb na pôvodné zhodné podklady, na povrchy lesklé a leštené, na podlahové kúrenie. Vyznačuje sa zvýšenou plasticitou, lepivosťou a flexibilitou lepenia stavebných prvkov (pórobetónových tvárnic, obkladov a dlažieb, zachytenie výstužnej sieťky a profilov).Lepiaca malta sa dokonale zmieša s vodou cca 0,24-0,26 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané
Super Elastik

Super Elastik

Použitie:  Určené je na lepenie dlažieb a obkladov na pôvodné zhodné podklady, na povrchy lesklé a leštené, podlahové kúrenie a zvlášť namáhané detaily vo vnútorných a vonkajších priestoroch.Lepenie na OSB dosky, veľkoformátové obklady a dlažby, lepenie extrudovaného polystyrénu. Lepiaca malta sa dokonale zmieša s vodou cca 0,24-0,26 l/kg, nechá sa 8 min.v kľude a potom sa znovu premieša. Nanáša sa stierkou na podklad zbavený nečistôt. Pridávanie ďalších zložiek do malty je zakázané.
Nivelizačný poter

Nivelizačný poter

Použitie: Používa sa v interiéri ako podkladová a vyrovnávacia vrstva na podlahové kúrenie pod rôzne druhy podlahovín (dlažba, parkety, plávajúca podlaha a pod.). Podklad na ktorý sa poter nanáša musí byť vyzretý, pevný, zbavený nečistôt a ošetrený penetráciou UNIVER BAU Hĺbkový penetráčik. Pomer miešania je 0,24 l vody/kg suchej zmesi. Mieša sa pomocou miešadla pri 500 ot./min. Po nanesení sa poter vyrovná pomocou  prevzdušňovacieho valčeka. Teplota prostredia a povrchu nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +25°C.
Suchý betón C20

Suchý betón C20

Použitie: Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým kúrením. Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť dostatočne pevný, nosný, suchý, zbavený prachu. Spracováva sa samospádovou alebo kontinuálnou miešačkou, cca 6-8l vody / 40kg vrece, doba miešania je 3-5min. Pri strojovom spracovaní sa voda pridáva automaticky pomocou dávkovača. Chráňte pre príliš veľkým vysušením. Prvé dni udržiavať vo vlhkom stave.
Jednovrstvová omietka

Jednovrstvová omietka

Použitie: Je vhodná na strojové i ručné omietanie rôznych typov muriva, najmä z presných prvkov, napr.pórobetónu a minerálnych podkladov pre jednovrstvovú alebo viacvrstvovú aplikáciu v exteriéri aj interiéri. Obsah vrecka zmiešajte s vodou v pomere cca 10-12l vody na 40kg vreca. Zhotovenú zmes nanášajte na pripravený podklad vo vrstve min.5 mm a max.15 mm. Potom povrch omietky zarovnajte hladítkom a po zavädnutí ho zdrsnite mriežkovou škrabkou. Pred nanášaním nasledujúcej vrstvy je nutné nechať plochu dostatočne vyzrieť.
Jadrová hrubá

Jadrová hrubá

Použitie: Je vhodná na strojové i ručné omietanie rôznych typov muriva, najmä z presných prvkov, napr. pórobetónu a minerálnych podkladov pre jednovrstvovú alebo viacvrstvovú aplikáciu v exteriéri aj interiéri. Omietková malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,15-0,20 l/kg buď ručne alebo strojovo. Pripravená zmes sa nanáša na ošetrený podklad cementovým nástrekom nahadzovaným murárskou lyžicou alebo hladidlom. Technologická prestávka pre ďalšiu úpravu cca 2-4 dni. Je vhodná na murovanie a ako zakladacia malta.
Fajnštuk jemná

Fajnštuk jemná

Použitie: Je vhodná na strojové, no prevažne ručné omietanie rôznych typov muriva, najmä z presných prvkov, napr.pórobetónu a minerálnych podkladov pre jednovrstvovú alebo viacvrstvovú aplikáciu v exteriéri aj interiéri. Omietková malta sa dokonale premieša s vodou cca 0,15-0,20 l/kg buď ručne alebo strojovo. Pripravená zmes sa nanáša na navlhčený podklad hladidlom a následne sa vrstva omietkovej malty zahladí filcovým alebo polystyrénovým hladidlom.
Zateplenie uni

Zateplenie uni

Použitie: Určená je na lepenie a armovanie izolačných dosiek z polystyrénu na podklad zodpovedajúci kritériám ETAG 004/2000. Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve 0,23-0,27 l/kg zmesi, dokonale sa premieša a nechá sa odležať 5-10 minút. Opäť sa premieša a môže sa nanášať súvisle po okraji, v strede 2-3 krát terčíkovito formou koláčikov na polystyrénové izolačné dosky.
Zateplenie etag 004

Zateplenie etag 004

Použitie:  Určená je na lepenie a armovanie fasádnych izolačných dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny, uloženie výstužnej mriežky zo sklotextílie, vyrovnanie nerovností povrchov a zachytenie profilov zateplovacieho systému FASADEN UNIVER BAU. Malta sa nanáša súvisle po okrajoch cca 5cm široký pás a uprostred izolantu tromi terčíkmi. Na zachytenie výstužnej mriežky sa malta nanáša zubovou stierkou v hrúbke min.3 mm. Po zatlačení sa povrch zahladí a pripraví pre ďaľšiu úpravu.
Škárovacia hmota 3D FLEX

Škárovacia hmota 3D FLEX

Priemyselne vyrábaná prášková zmes CG 2 W je špeciálna cementová látka s doplňujúcimi vlastnosťami (vysoká odolnosť proti obrusovaniu so zníženou nasiakavosťou vody) na báze prírodných materiálov, mletého kremeňa, cementu, prímesí a prísad. Používa sa na škárovanie všetkých bežných obkladov a dlažieb v interiéri aj v exteriéri, systémom zalievania škár. Hmota je mrazuvzdorná. Maximálna šírka škáry 8mm.